Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kültürün Öğeleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır. Toplumsal düzeni sağlayan bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlere kültürel unsur (öğe) denir.
Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur:

a) Maddi Kültür Öğeleri

Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb.

b) Manevi Kültür Öğeleri

İnançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb.
Not 1: Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. birinde meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler.
Not 2: Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır.

Milli Kültür Öğeleri

Milli Kültür, bir millete özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler. Bir milletteki Toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.
Sanat (Müzik, Edebiyat, vb.) , Tarih, Dil, Din, Güzel Sanatlar (Resim, Heykel vd.) , Felsefe, Temel Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) , Sosyal Bilimler (Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji vd.), Teknoloji, Mimari

Kültürel Öğeleri Nelerdir

1. Dil

Dil, kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Her millet kainatı değişik şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. Aynı zamanda dil kültüre ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Bir dil, onu kullanan milletin kafa yapısını, nasıl düşündüğünü, zihninin nasıl çalıştığını ve mantığını ortaya koyar.

2. Din

Kültür unsurları içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bilhassa eski devirlerde yüzyıllarca bu kültür unsuru ön planda bulunmuş ve öteki kültür unsurlarını gölgede bırakmıştır. Dinin milletler üzerindeki hakimiyeti, imparatorluklardan millî topluluklara geçinceye kadar devam etmiştir. Milliyetçilik çağında milletler imparatorluklardan kopunca dinin fonksiyonu da azalmıştır. Dinin bir millet içerisindeki kültüre etkisi ve kültürün diğer unsurlarının oluşması ve değişmesindeki rolü ise devam etmektedir. Dini bayramlarımız ve törenlerimiz bunun açık örnekleri olarak dikkati çekmektedir.

3. Gelenek ve görenek

Bunlar bir milletin yazılı olmayan veya hepsi yazılı olmayan kanunlarıdır. Yazılı kanunların çoğu gelenek ve göreneklere göre düzenlenmiştir. Kanun, insanın toplum içerisindeki davranışlarını düzenler. İnsanlar bu düzeni asırlar boyunca gelenek ve göreneklerle sağlamışlardır. Fakat günümüzde bile yazılı anayasası bulunmayan ülkeler vardır. Bunlar toplum düzeninin hâlâ gelenek ve göreneklerle sağlamaktadırlar. Aslında kişinin bütün hal ve hareketlerinin yazılı kanunlarla tanzim etmek mümkün değildir. Çünkü yasalar genellikle hakları ve cezaları tayin etmektedir. Oysa insanın toplumda birçok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: özür dilemek, selamlaşmak, saygı göstermek, davetlere katılmak, konuşmak, tartışmak, yazmak vs.. Bu davranışlarda nasıl bir usulün gerektiğini kanunlar dğil gelenek ve görenekler tayin eder.

4. Sanat

Sanat, bir millet diğer milletlerden ayıran, bir millete has duygu ve zevklerin aaaahürü ve şekillenmesidir. O milletin güzeli yaratma ve bulma tarzıdır. İnsanoğlu barınır, beslenir, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bunları yaparken oyalanmak, ruhunu okşamak, güzeli yakalamak, yeni güzellikler ortaya koymak ister. Bunun sonucunda sanat eseri ortaya çıkar. Her milletin sanat eğilimi ayrı bir özellik taşır. Söz, ses , mekan, renk ışık zevk ve anlayışı farklıdır. Demek ki sanat bir milletin ortak zevkinin ifade edilişidir. Bur kültür unsuru edebiyat, resim, mimarı, heykel vb... gibi kollara ayrılır.

5. Dünya görüşü

Dünya görüşü bir milletin başka milletlerden farklı olan hayat felsefesidir. Bir milletin fertleri ortak kültür dolayısıyla tutum, zihniyet ve davranış bakımından çeşitli ortak özellikler gösterirler. Sosyal ve ruhî olaylar karşısında fertlerin bu ortak tutum ve davranışları o milletin dünya görüşünü meydana getirir. Bunun için her millette değerler ve değer yargıları farklıdır. Askerlik, kahramanlık, aşk , madde, namus, temizlik, ahlak, ölüm, eğlence vs. Gibi hayat hadiseleri ve kavramları her millette değişik davranışlarla karşılanır.

6. Tarih

Milleti, dolayısıyla kültürü meydana getiren unsurlardan birisi olan tarih, bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir, fakat bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği temin eder. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin nere-den gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak, o milletin hayatında önemli bir yer tutar.


Kültürün Öğeleri Resimleri

 • 1
  Kültürün Öğeleri 3 yıl önce

  Kültürün Öğeleri

Kültürün Öğeleri Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 yıl önce

  Kültür Nedir ? Kültürün öğeleri nelerdir konusu hakkındaki sunum ektedir. İndirip kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Başarılar.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ style.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  Kültür ne demektir? Kültür bir ulus veya toplumun tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimi demektir Daha kısa bir ifadeyle kültür bir toplumun yaşam biçimidirKültürün öğelerini iki grupta incelemek mümkündür Birinci gruba girenlere maddi unsurlar ikinci gruba girenlere ise manevi unsurlar denir Kültürün maddi öğeleri; Toplumun her türlü araç, gereç ve teknikleridir. Maddi kültür, toplumun gelişim aşamasındaki teknolojik ilerlemesini, üretimini, teknik hüner ve becerilerini yansıtır.Manevi kültür, toplumların kendine özgü davranışlar olduğu için, milli ve orijinaldir. Gerçek kültür de budur. Eğer bir kültürün özü terk edilecek olursa veya toptan terk edilirse, o milletten, o toplumdan eser kalmaz.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Kültürün maddi öğelerini şunlardır:Sanat,MimariEdebiyat eserleri Köprüler Kervansaraylar Camiler Müzik aletleri ve eserleri, Destanlar Bu gruba örnek olarak verilebilir Giyim-kuşamla ilgili öğeler ile günlük hayatta kullanılan çeşitli araç ve gereçlerde maddi kültür öğeleridir style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  İçel erdemli kız kalesiTrabzon Maçka Sümela manastı İstanbul Mısır ÇarşıVan kalesi Sultanahmet Meydan Çeşmesi Sultan III. Osman'ın Tuğrasıİstanbul style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  Ayasofya İstanbulSüleymaniye İstanbul Sultan Ahmet İstanbul Eminönü Yeni cami ve mısır çarşısıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  Edebiyat eserleri Mani Örnekleri:Toprağında taşında, Benleri var kaşında,Sen bahar içindesin,Bense ömrüm kışında.Maşrapanın kalayı, Kızlar çeker halayı,Allah için söyleyin,Var mı aşkın kolayı.Yüzümde çifte benler,Hayran oldu görenlerBilmem nasıl vazgeçe.,Sana gönül verenler.Duvağı telli gelin,Gümüşten elli gelin,Buğulu gözlerindenSevdiğin belli gelin.style.visibility

  7. Sayfa
  Diyarbakır Malabadi köprüsüRumeli hisarıEdirne bedesteniKonya Karatay Medresesiİstanbul Saraçhane Bozdoğan köprüsüstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  Rüstem paşa kervansarayı EdirneMevlevi dergahı Konya Hacı Bektaş dergahı NevşehirAlaattin Kervansaray Konya style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  Sivas Gök medreseİstanbul kapalı çarşı İstanbul kapalı çarşı Edirne Selimiye Topkapı Nadirşah Tahtı Mihrişan Sultan Meydan Çeşmesi İst.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  Köroğlu Destanı'ndan (Köroğlu'nun Rus muharebesinde askerine söylediği) Yiğit olan gümbür gümbür gürlesinYiğidi doğuran ana bin yaşa Ağ göğdede kızıl kanlar şorlasınYiğidi doğuran ana bin yaşa Asıl koç yiğitler busuda saklıBelleri kılınçlı eli mızraklıHep şahin bakışlı arslan sıfatlı Yürü kan içenler hep binler yaşaKöroğlu der bugün burda duralım Sabah olsun zarbı meydan kuralımAkan kandan dolu şarap uralım Yürü deli Hoylu'm sen binler yaşa style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  Çanakkale Edremit yöresinde gelin başlığı Kadın giysileri Gelinlik XIX. yüzyıl, İstanbul, atlas üzerine sim, pul işlemeli (Sadberk Hanım Müzesi) style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  Manevi öğeler ise şunlardır:Dil, ahlak kuralları, din, estetik anlayışlar örf ve adetler, gelenek ve görenekler, düşünce eserleri, tarih bilinci vb Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan bizlerin ortak kültürünün adı Türk kültürüdür Bu kültürün maddi ve manevi öğeler bizi birbirimize bağlamaktadır. Özellikle vatan, bayrak, istiklal marşı gibi öğeler bizim birliğimizi simgeler.Kültürün maddi ve manevi öğelerini birbirinden ayrı görmek olanaksızdır. Çünkü bunlar birbirlerinden sürekli etkilenmektedirler Ortaya konulmuş bir maddi öğenin arkasında mutlaka manevi unsurların etkisi vardır Bütün bu kültür öğeleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin koruması altındadır. Bunun için, her Türk vatandaşının bu değerlere sahip çıkması gerekir. Kültürel değerlerine sahip çıkmayan uluslar özgürlüklerini korumada sıkıntıya düşerler style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  Kültürün özellikleri nelerdir? Kültürün özellikleri: Kültür öğrenilir. Kültür tarihîdir ve süreklidir. Kültür toplumsaldır. Kültür, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır. Kültür değişkendir. Kültür bütünleştiricidir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  Kültür hangi bilimlerle iç içedir? Kültür; tarih, biyoloji, ekoloji (çevre bilimi), tıp, ahlâk, din, coğrafya, eğitim, linguistik (dil bilimi), antropoloji (insan bilimi), arkeoloji (yer bilimi), sosyoloji (toplum bilimi), siyaset gibi bilim dalları ile doğrudan veya dolaylı ilişki içerisindedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

Kültürün Öğeleri Videoları

 • 5
  3 yıl önce

  Bu videoya açıklama eklenmemiş.

Kültürün Öğeleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kültürün Öğeleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Kültürün Öğeleri
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)